Interwencja w sprawie przymuszania uczniów XXIV LO do udziału w lekcjach religii

Jak podają mieszkańcy, tu zacytuję: „… w jednej z klas pierwszych na religię nie chodzi większość uczniów, ale klasa musi siedzieć na lekcji religii. Dlaczego? Szkoła zarządziła, że patron zobowiązuje i ksiądz, który prowadzi lekcje religii, jednocześnie musi się „opiekować” tymi, którzy na religię nie chodzą…”.

Poproszono mnie o interwencje w sprawie przymuszania uczniów XXIV LO im. Jana Pawła II do udziału w lekcjach religii. Zwróciłem się do Prezydenta Prof. Jacka Majchrowskiego o zweryfikowanie tych informacji, a w przypadku potwierdzenia informacji o interwencje.

Kategoria: