Koniec z mówieniem "NIE DA SIĘ" w najważniejszych dla mieszkańców sprawach !!!

Tydzień temu zgłosili się do mnie mieszkańcy, którzy przedstawili mi problem dzikiej zabudowy, związany z toczącą się sprawą o wydanie WZ pod 24 bloki, a już dzisiaj w trybie pilnych przyjęta uchwała kierunkowa dla Prezydenta Miasta Krakowa, rozpoczynająca proces sporządzenia analizy zasadności przystąpienia do MPZP "Obozowa-Skośna".

Kategoria: